Sprzedaż mieszkania po rozwodzie z długami – zasady i procedury

Rozwód to trudny i emocjonalnie obciążający proces, szczególnie gdy w grę wchodzi podział majątku wspólnego, w tym nieruchomości obciążonej długami. Sprzedaż zadłużonego mieszkania po ustaniu małżeństwa rządzi się swoimi prawami. Byli małżonkowie muszą zmierzyć się nie tylko z podziałem majątku, ale też wspólną odpowiedzialnością za zaciągnięte zobowiązania. Jak wygląda procedura zbycia nieruchomości w takiej sytuacji? O czym pamiętać, by uniknąć dodatkowych komplikacji? Odpowiadamy.

Majątek wspólny małżonków a rozwód

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Majątek wspólny to co do zasady wszystko, co małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa. Zalicza się do niego m.in. mieszkanie kupione za wspólne środki, nawet jeśli formalnie widnieje ono tylko na jednego z małżonków. Jeżeli nieruchomość została sfinansowana częściowo z majątku osobistego jednej ze stron (np. środków otrzymanych w drodze darowizny lub spadku), a częściowo z majątku wspólnego, to wchodzi ona w skład majątku wspólnego tylko w takim zakresie, w jakim została sfinansowana z majątku wspólnego.

Do majątku wspólnego zalicza się również kredyt hipoteczny zaciągnięty w trakcie małżeństwa na zakup mieszkania, nawet jeśli tylko jeden z małżonków widnieje w umowie jako kredytobiorca. Za zobowiązanie odpowiadają solidarnie oboje małżonkowie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z małżonków, a kredyt został zaciągnięty za zgodą drugiego małżonka – wtedy dłużnikiem jest tylko ten małżonek, który zaciągnął zobowiązanie.

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego może nastąpić na etapie postępowania rozwodowego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w orzeczeniu rozwodu. W przeciwnym razie odbywa się on już po rozwodzie, w odrębnym postępowaniu. Sąd, dokonując podziału, bierze pod uwagę przede wszystkim to, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, a także czy i w jakim zakresie małżonkowie przyczyniali się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Podział nieruchomości w postaci mieszkania może być dużym wyzwaniem, szczególnie jeśli toczy się o nią zacięta batalia sądowa. Sąd może przyznać lokal jednemu z małżonków, zobowiązując go do spłaty udziału drugiego małżonka. Alternatywnie może nakazać sprzedaż mieszkania i podział uzyskanych środków między byłych małżonków. Jeśli byli małżonkowie dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, sąd powinien podzielić majątek zgodnie z ich zgodnym wnioskiem.

małżeństwo podpisujące dokumenty rozwodowe

Sprzedaż mieszkania obciążonego długami

Zgoda małżonków na sprzedaż mieszkania

Jeśli dług zabezpieczony jest hipoteką na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, to nawet po rozwodzie oboje małżonkowie odpowiadają za niego solidarnie. Zbycie nieruchomości w trakcie postępowania rozwodowego wymaga zgody obu stron. Jeśli jeden z małżonków nie wyrazi zgody, konieczne może być wystąpienie do sądu o nakaz sprzedaży i podział środków.

W przypadku, gdy jeden z małżonków spłacił kredyt hipoteczny w całości, może on żądać zwolnienia z długu przez bank oraz wykreślenia hipoteki. Jeśli tego nie zrobi, to nawet po podziale majątku i przyznaniu mu mieszkania będzie odpowiadał solidarnie za zobowiązanie, dopóki ono istnieje.

Wycena i sprzedaż zadłużonego mieszkania

Aby sprzedać zadłużone mieszkanie, najpierw trzeba ustalić jego wartość rynkową. W tym celu warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. Jeśli nieruchomość ma być sprzedana w ramach postępowania egzekucyjnego, wyceny dokona biegły powołany przez komornika.

Atrakcyjną opcją może być odsprzedanie mieszkania firmie zajmującej się skupem nieruchomości. Taka transakcja pozwala uniknąć czasochłonnego poszukiwania nabywcy i negocjowania warunków sprzedaży. Firma skupująca mieszkania z długami (np. skup nieruchomości Łódzkie lub skup mieszkań Piotrków Trybunalski)bierze na siebie spłatę zobowiązań i załatwienie formalności.

„Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką po rozwodzie to skomplikowany proces. Kluczowe jest porozumienie byłych małżonków co do warunków zbycia nieruchomości i solidarna spłata kredytu. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pośrednika, który zadba o dopięcie transakcji i rozliczenie środków.” ~ Krzysztof Marszałkowski, ekspert rynku nieruchomości

Podział środków ze sprzedaży mieszkania

Kolejność spłaty zobowiązań

Środki uzyskane ze sprzedaży zadłużonego mieszkania w pierwszej kolejności przeznaczane są na spłatę hipoteki oraz innych zobowiązań obciążających nieruchomość (np. służebności). Następnie regulowane są ewentualne długi osobiste małżonków związane z mieszkaniem (np. niespłacone rachunki za media). Pozostałe środki dzielone są między byłych małżonków.

Jeśli zbycie nieruchomości nastąpiło w wyniku egzekucji komorniczej, w pierwszej kolejności pokrywane są koszty postępowania (opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłego itp.). Dopiero w dalszej kolejności zaspokajane są roszczenia wierzycieli.

stos banknotów i monet

Wypłata środków byłym małżonkom

Po uregulowaniu wszystkich zobowiązań, pozostałe środki ze sprzedaży mieszkania dzielone są między byłych małżonków zgodnie z określonymi wcześniej zasadami podziału majątku. Może to oznaczać równy podział kwoty lub przyznanie większej części jednemu z małżonków tytułem wyrównania udziałów. Wypłata następuje zazwyczaj przelewem na wskazane konta bankowe.

Warto pamiętać, że uzyskany w ten sposób przychód może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, np. gdy środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 3 lat na własne cele mieszkaniowe.

Kilka lat temu rozwodziłam się z mężem, z którym wspólnie kupiliśmy mieszkanie na kredyt. Sprzedaż zadłużonej nieruchomości okazała się koszmarem – bank żądał natychmiastowej spłaty, a chętnych do zakupu nie było. Dopiero dzięki pomocy skupu mieszkań (https://skup-mieszkan.pl/skup-mieszkan-koszalin/) udało się sfinalizować transakcję i zamknąć ten rozdział. Dostaliśmy uczciwe warunki i szybko otrzymaliśmy pieniądze. Polecam takie rozwiązanie każdemu w podobnej sytuacji.

Podsumowując, sprzedaż zadłużonego mieszkania po rozwodzie to złożony proces wymagający współdziałania byłych małżonków. Kluczowe jest osiągnięcie porozumienia w kwestii warunków zbycia nieruchomości oraz uregulowanie wszelkich zobowiązań. W przypadku sporów warto skorzystać z mediacji lub pomocy prawnej. Dogodnym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy skupującej mieszkania z długami – pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć wielu formalności.

EtapDziałania
1. Ustalenie zasad podziału majątkuOkreślenie składu majątku wspólnego Wycena nieruchomości Podział majątku przez sąd lub na podstawie umowy małżonków
2. Przygotowanie mieszkania do sprzedażyUzyskanie zgody współmałżonka na sprzedaż lub nakazu sądowego Spłata kredytu hipotecznego lub uzyskanie zgody banku na przejęcie długu przez nabywcę Kompletowanie dokumentów (księga wieczysta, zaświadczenia, itd.)
3. Sprzedaż i rozliczenie transakcjiPoszukiwanie nabywcy lub skorzystanie z oferty skupu nieruchomości Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Spłata zobowiązań i podział środków między małżonków
Photo of author

Ania

Jestem Ania, biolog z zamiłowaniem do ogrodnictwa i redaktorka serwisu "Ania w Ogrodzie". Dzielę się tu moją pasją i praktycznymi poradami, inspirując czytelników do tworzenia pięknych ogrodów. Moje artykuły to nie tylko informacje, ale także opowieści o fascynujących przygodach z roślinami. Zapraszam do odkrywania razem ze mną tajemniczego świata ogrodu!